सेल्फीग्रस्त

ते सर्वजण 

सहकुटुंब सहपरिवार 

देवळात जाऊन आले


देवळात 

गर्दी असल्याने 

बाहेरच्या बाहेर 

देवळाच्या कळसाच्या दर्शनावर 

समाधान मानून परत फिरले.


पण -


इतक्या दूरवर देवळात जाऊन 

देवाचे दर्शन झाले नाहीच 

या दु:खापेक्षा --


देवळाच्या पटांगणात 

ग्रुपसेल्फी घेतल्याचे तेज 

सर्वांच्याच चेहऱ्यावर 

अगदी ओसंडून वाहताना दिसत होते !
.

स्वप्नास झोपतो मी ठेवूनिया उशाशी - [गझल]


स्वप्नास झोपतो मी ठेवूनिया उशाशी
तू भेटशील आशा मजला जरा जराशी..

दु:खात काळजी ना मज वाटते कशाची 
स्वप्नात रोज सुख मी कवटाळतो उराशी..

सगळा सुखात आहे हा देश आज माझा 
शहरातले तुपाशी शेतातले उपाशी..

का पीक घोषणांचे उगवे सभेत त्यांच्या 
आशाळभूत आम्ही बनतोच मग अधाशी..

उपदेश छान करती ज्ञानी सुजाण ठेवुन 
कर्तव्य टाळण्याचे अवधानही मनाशी.. 
.

क च्या पोष्टची गोष्ट .. फेसबुकी वास्तव

अ ने ब ला विचारले -

" काय रे ब ,
क ने तिच्या त्या 
इंग्रजी पोस्टवर 
काय लिहिल आहे 
एवढ महत्वाचं ? 
एकच मिनिटात 
कित्ती लाईक आलेले दिसतात 
आणि
तू सुद्धा आता दिलास -
म्हणून विचारतोय हं !"

ब त्यावर उत्तरला -

"काय की बुवा, 
ड पासून ज्ञ पर्यंत 
सगळ्यांनी दिलेत,
म्हणून मीही 
ठोकलाय रे लाईक ! 
मला तरी कुठ कळलीय
क ची पोष्ट !"
.

जेथे विठूच्या नामाचा हो गजर

       
            ... विठ्ठल... विठ्ठल... विठ्ठल...
            जेथे विठूच्या नामाचा हो गजर
            माझ्या विठूचे तेथे पंढरपूर || धृ ||
           

            डोळ्यासमोरी उभा सावळा हरी
            टाळ चिपळ्या नाद मधुर करी
            जेथे विठूच्या विटेवरी नजर ||१||        
           

            रंगे कीर्तन घेऊन वीणा करी
            संगे नर्तन तल्लीन झाल्यावरी
            जेथे नेमाने वारकरी हजर ||२||        
           
      
          बुक्का गुलाल शोभे ललाटावरी
          तुळशीमाळ रुळते कंठावरी
          जेथे आधार माउलीचा पदर ||३||             
                 
.          
   

दे धक्का

आजपर्यंत हॉटेलात
ठेवलं नाही पाऊल मी ---

सुपारीचं खांड तोंडात
टाकलं नाही अजून मी ---

सिगरेटची कांडी ओठात
धरली नाही कधीच मी ---

दारूचा पेला हातात
फिरवला नाही हो मी ---

गुटख्याची पुडी खिशात
बाळगली नाही कधी मी ----

तंबाखूचा तोबरा गालात
मारली नाही पिचकारी मी ---

हिरवी माडी पायरीवरून
चढलो नाही कधीच मी ----

परस्त्रीकडेही  ढुंकून
टाकली नाही नजर मी ---- !!!

"अरे वा ! अरे वा  ! - "
शाब्बास पठ्ठे भारीच तुम्ही ---
 

तुमच्या उभ्या आयुष्यात
केली बुवा कम्माल तुम्ही ---

आणखी काय जीवनभरात
केले नाही हो तुम्ही ...?

आजवर - 

आत्तापर्यंत -
खरं कधीच बोललो नाही !

.

कट्टी करून आपण जवळीक वाढवूया --[गझल]


कट्टी करून आपण जवळीक वाढवूया
उकरून भांडणे चल आनंदही लुटूया..

बघ चंद्र मीच झालो हो चांदणी सखे तू
गगनात आज स्वप्नी धुंदीत या फिरूया ..

हातात हात घे तू स्पर्शात जाण मजला
संवाद आज दोघे मौनात ये करूया ..

सांभाळता तुला मी सांभाळ तू मलाही
केली कुणी न पर्वा तर तोल सावरूया ..

नजरानजर पुरे ही पाठीस पाठ लावू
विरहातल्या क्षणांची जगुनी मजा बघूया ..
.

दिन दिन... दिवाळी -

महिलादिनानिमित्त-

आज
सकाळी
पहिले सात्विक
काम मी केले ---

ते म्हणजे,

माझ्या
कपातल्या
गरम गरम
अर्ध्या चहाची
बशी

अर्धांगीपुढे
सादर केली -----

तेव्हापासून
येता जाता
माझ्या कानावर
एकच गाणे
ऐकू येत आहे --

जीवनात
ही बशी
अशीच
लाभू दे ------- !
.

लाईफ टॅक्स

आमचा रस्ता
आमच्या गाड्या
त्यावर लावला टॅक्स तुम्ही-

आमचे कष्ट
आमचे वेतन
त्यावर लावला टॅक्स तुम्ही-

आमची मिळकत
आमची कमाई
त्यावर लावला टॅक्स तुम्ही-

मायबाप सरकार,
उरले 'जगणे'
त्यावरही लावा टॅक्स तुम्ही-- !
.

सुख म्हणजे नक्की काय असते

परदेशस्थित

बेचैन मुलाच्या मालकीच्या

भारतातल्या चार बेडरूमच्या

प्रशस्त "रिकाम्या" फ्ल्याटकडे

मी हळूच नजर टाकतो ,आणि -माझ्या पाणावलेल्या डोळ्यांपुढे

उगाचच उभा राहतो

लहानपणचा

गावाकडचा

आते-मामे-चुलत-मावस भावंडानी

"गजबजलेला"

तो माझा

आजोळचा वाडा . . !

.

फेस्बुकी जाते

"फेस्बुकी" जाते
सुरेख बाई,
कणभर "पोस्ट" मी
दळssssते,

"कॉमेंट" "लाईक"चे
त्यातून मणभर,
रोजच पीठ ग
मिळsssते . .

अस्से पीठ
चविष्ट बाई,
त्यानेच पोट
भरsssते,

दादल्याच्या
भुकेची आठवण,
कशाला मग
उरsssते !
.