तीन हायकू -


१.

जीवन माझे
जगण्यास ना ओझे
काळजी त्याला ..
.

२.

ओवी अभंग
नित्याचा मज संग
करविता तो ..
.

३.

जीवन ज्योत
उजळते तोवर
श्वास जोवर ..
. 

काल होतो आज नाही भान ठेवा भूवरी - [गझल]


काल होतो आज नाही भान ठेवा भूवरी 
का फुकाची अवगुणाची द्वेषनिंदा अंतरी  

वर तराजू अंति एकच तोलणारा पाहिला  
काल तो ऋणकोच होता जाहला धनको जरी

ये म्हणालो मी सुखाला माझिया घरट्यात रे
दु:ख हटवा सुख म्हणाले करुन त्रागा सत्वरी  

बहर आला वेदनेला आणि मी आनंदलो
पानगळ पण हो सुखाची त्याक्षणी का बावरी  

मार्गदर्शक काजवा का वाटतो अंधारता
गर्व करुनी सूर्य देतो जरि प्रकाशा इथवरी ..
.

माझ्या जीवनाच्या इस्पितळात -

माझ्या
जीवनाच्या
अनमोल
इस्पितळात ..

गोळ्या-
तुझ्या आठवणींच्या
नेहमीच
चघळत बसतो ..

सलाईन-
तुझ्या सहवासाचे
अधूनमधून
लावत असतो ..

इंजेक्शन-
तुझ्या स्पर्शाचे
येताजाता 
टोचत हसतो ..

डोस-
तुझ्या आसवांचे
कधीतरी
पीत राहतो ..

मलम-
तुझ्या उपदेशाचे
अचूक वेळी 
लावत बसतो ..

टॉनिक-
तुझ्या हास्याचे
सदोदित
प्राशन करतो ..

ऑक्सिजन-
तुझ्या अस्तित्वाचा
जन्मभर लावून 
हिंडत असतो ..

.

फुलपाखरू -

रंगसंगती सुरेख लेऊनी
फिरते फुलपाखरू !

मृदू रेशमी पंख मिटूनी
बसते फुलपाखरू !

फुलावरी ते ध्यान धरूनी
रमते फुलपाखरू !

घेत गोडवा परागातुनी
झुलते फुलपाखरू !

बालचमूंच्या खेळे नयनी
उडते फुलपाखरू !

.


ओळख नसता माना हलवत बघुनी हसती काही - [गझल]

ओळख नसता माना हलवत बघुनी हसती काही 
ओळख असता टाळत नजरा उलटे फिरती काही 

उगवत मातीतून बिजाला आनंदाला भरते
शेवट अपुला अंती माती का घाबरती काही 

प्रयत्नांती ईश्वरप्राप्ती माहित हे सर्वांना 
देवावर नवसावर श्रद्धा ठेवुन फसती काही 

रस्त्यावरुनी पुष्प गुलाबी विकुनी जगती काही 
अंथरुणावर स्वप्न गुलाबी बघतच मरती काही 

कलियुग आहे कोणालाही कोठे कृष्ण न भेटे 
दु:शासन का जागोजागी मिरवत दिसती काही ..
.

सामर्थ्य मौनाचे

आज सकाळी सकाळीच
मला भांडणाचा इतका जोराचा झटका आला होता म्हणून सांगू ..


प्रत्येकाची सकाळची प्राथमिक गरज म्हणजे काय असते हो ?

एका हातात पेपर-

आणि ---
दुसऱ्या हातासोबत -
गरमागरम चहाचा कप -
..... इतकीच माफक असते की ना !


पण छे ..
 

अर्धा तास झाला-
निवांत वाट पाहत बसलो , तरीही -
  पेपर नाही, 

चहा नाही .. 
बिस्किटे तर दूरच !

वैतागाने ओरडलो -
"ए बैको, अग आज दिवसभरात,

 एक कप चहा तरी मिळेल का ग वेळेवर ?"

उत्तरादाखल बायको आली,
आणि -

माझ्या हातावर तिळाचा एक लाडू ठेवून,
एक अक्षरही न बोलता चुपचाप निघून गेली .. !

पण -
न बोलताही..
बरेच काही बोलून गेली !
.

आमच्यावेळी नव्हते ब्वा असे -


हल्ली-
उन्हाळ्यात पाऊस पडतो
पावसाळ्यात थंडी वाजते
हिवाळ्यात ऊन रणरणते ..
आमच्यावेळी नव्हते ब्वा असे -


हल्ली-
दिवसा काही झोपा काढतात
रात्री जागरणे काही करतात
फेस्बुकात फेस घालतात ..
आमच्यावेळी नव्हते ब्वा असे -


हल्ली-
एकेकजण एकेका खोलीत
प्रत्येकजण स्वत:च्या चालीत
कानात हेडफोन असतो घालीत ..
आमच्यावेळी नव्हते ब्वा असे -


हल्ली-
तो गाडीवर वाकडी करतो मान
तो हातवारे करत बसतो छान
तो धडकून घालवत असतो जान
आमच्यावेळी नव्हते ब्वा असे -


हल्ली-
संक्रांतसण पंधरा जानेवारीला
लग्नाऐवजी महत्व शूटिंगला
शांततेची सुरुवात गोंधळाला ..
आमच्यावेळी नव्हते ब्वा असे -

.

दोन हायकू

पडता भाव
महागाईचा ताव
खिन्न बाजार ..
.

 हिरवेगार
झाड हे डेरेदार
सावली खूष ..
.

चतकोर भाकरी ही हातात आज आली.. [गझल]

चतकोर भाकरी ही हातात आज आली
बघुनी सुखात जग हे मज झोप गाढ आली

रागात ती जरीही थोडी हसून गेली
बेसूर गायना जणु हळुवार दाद आली

माळून खास आली का मोगरा सखी तो
साधावयास कावा गनिमी मनात आली

चाहूल लागली त्या चंद्रास तारकेची
निद्रेत तत्क्षणी का स्वप्नास जाग आली

आसूसलो किती मी ऐकावयास कौतुक  
श्रद्धांजलीच कानी मज शेवटास आली ..
.   

पर्याय आज नाही फुलण्याशिवाय आता .. [गझल]

पर्याय आज नाही फुलण्याशिवाय आता
फुलणार ना फुले ही काट्याशिवाय आता

आश्वासनास देण्या नेता सरावलेला
मतदार राहतो का भुलल्याशिवाय आता

होता अनोळखी पण नात्यातला निघाला
राहील काय येथे घुसल्याशिवाय आता 

पेशा विदूषकाचा पाठीस लागलेला
उरली व्यथा न दुसरी हसण्याशिवाय आता

हुजरेगिरीत सारे आयुष्य काढलेले
होते न काम काही झुकल्याशिवाय आता ..
.